דף הבית » דיני עבודה » בונוסים ועמלות – האם הם חלק מפיצויי הפיטורים?
Print Friendly, PDF & Email

בונוסים ועמלות – האם הם חלק מפיצויי הפיטורים?

זכויות העובדים בדיני עבודה

עובדים רבים זוכים לקבל שכר עבודה המורכב משכר יסוד ועליו רכיבים שונים המהווים תוספת לשכר היסוד. אולם, בבואנו לחשב פיצויי פיטורים של עובד המועסק באופן שכזה, נגלה כי ישנם רכיבי שכר אשר אינם נכנסים בגדר שכר היסוד, ולפיכך אינם באים בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

על פי תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ”ד 1964, הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודה לענין פיצויי פיטורים הינם:
“שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית”.
עפ”י התקנה, פרט לרכיבים אלה, אין להביא כל תוספת אחרת בחישוב פיצויי הפיטורים.

תקנה נוספת רלוונטית הנוגעת לחישוב העמלות בפיצויי הפיטורים, הינה תקנה 9 לתקנות האמורות, לפיה:
“היה שכר עבודתו של עובד, כולו או מקצתו, משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר האמור את השכר הממוצע של שנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים”.

תוספות שכר מעין אלה לובשות כינויים שונים. כאשר באים לחשב את סכום פיצויי הפיטורים המגיע לעובד אשר מקבל בנוסף לשכר עבודתו בונוסים או עמלות מסוגים שונים, יש לבחון תחילה את מהות הבונוס או העמלה. ויודגש כי יש לבחון כל מקרה לגופו ולבחון אם אותה “תוספת” הינה אמיתית או פיקטיבית אשר בפועל אכן מהווה חלק משכר היסוד, ומשכך כן תבוא בחשבון בעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

המבחן לקבוע אם הסכום המשולם כשכר עבודה מהווה תוספת שאינה חלק מהשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים הוא במענה לשאלה המקדמית, האם התשלום שניתן לעובד היה מותנה בהתקיימות תנאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התנאי או משתנה המצב העובד לא מקבל את התשלום (דב”ע מב/3-44 רות גולדברג נ’ עיריית בת ים).
רק תשלום שאינו מותנה בתנאי או בגורם מיוחד, הוא למעשה חלק משכר היסוד הנלקח בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים ( דב”ע נא/3-176 משה דורון נ’ הטכניון, דב”ע לד/7-3 מדינת ישראל נ’ ביטמן).
לדוגמא: מענקים בסכומים קבועים, שמשמעותם “עמלות” המתווספות לשכר, הוכרו במסגרת הסכום הקובע לחישוב פיצויי פיטורים (דב”ע נג/3-85 רגב רוני נ’ חברת טלקום בע”מ), כך גם תשלום קבוע שניתן לעובד על עצם נוכחותו בעבודה בלא כל תנאי נחשב כשכר רגיל (דב”ע נה/3-216 אמגט פלסטיק בע”מ נ’ מוחמד עבדל רחמן חליל). במקרים אלו יחושבו פיצויי הפיטורים על פי שכר הבסיס + ממוצע העמלות ב 12 חודשי העבודה האחרונים.

לעומת זאת, “תוספת משמרות” המותנית בעבודה במשמרת שנייה איננה תשלום קבוע ולכן לא מובאת בחישוב פיצויי הפיטורים (דב”ע נג/3-84 מד”א לישראל נ’ אורי שטרן).

מכל אלו אנו למדים כי מדובר בבחינה מהותית של התשלום ולא השם הוא שקובע אם תוספת השכר מהווה חלק משכר היסוד לעניין פיצויי פיטורים. (ע”ע 300434/97 החברה למפעל חינוך ותרבות ב”ש נ’ נינה טופר, ע”ב (ת”א)3390/03 מיכאל סלע נ’ אוויס בע”מ).
כלומר, אם המעביד מכנה מרכיב שכר “עמלה” או “בונוס”, אך הלכה למעשה מדובר בחלק משכר היסוד, אזי ייכלל אותו מרכיב בשכר היסוד לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
כאשר תשלום העמלה או הבונוס לא חייב את העובד לפעול באופן שונה מכפי שפעל לפני או ללא התשלום ולא ציפו מהעובד לעשות דבר בעקבות התשלום הרי שרואים בתשלום זה כחלק משכר היסוד לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.
מנגד, תשלום אשר משולם לצורך עידוד פעולה מסוימת של העובד התלויה בהתנהגותו לא יובא בחשבון בעת חישוב פיצויי הפיטורים. כך למשל, תשלום לעידוד העדר היעדרויות מעבודה לא יילקח בחשבון בעת חישוב פיצויי הפיטורים.
גם אם המעביד הגדיר רכיב שכר מסוים כתמריץ או כפרמיה או כעמלה והעובד היה מודע להגדרה זו, אין הדבר מונע מהעובד לטעון כי הסכומים ששולמו לו היו בסכום יציב ושולמו בקביעות ועל כן יש לראות בהם חלק משכר היסוד לעניין חישוב פיצויי הפיטורים. על העובד לשכנע את בית הדין לעבודה כי התשלומים הללו אכן מהווים חלק משכר העבודה שלו לעניין חישוב פיצויי פיטורים.

כבר נקבע בפסיקה כי שווי שימוש ברכב, אחזקת טלפון, משכורת 13, שעות נוספות, שעות שבת, דמי הבראה ונסיעות אינם רכיבים אשר יש להביאם בחשבון במסגרת חישוב פיצויי הפיטורים. אולם, שוב אחזור ואדגיש כי באם יעלה בידי העובד להוכיח כי תשלום מסויים אינו אלא פיקציה, ובפועל הדבר נעשה על מנת להפחית את רכיב שכר היסוד של העובד, הרי שתובא אותה תוספת בחישוב פיצויי הפיטורים (למשל, במקרה בו תשלום העולה פי ארבעה על תשלום דמי ההבראה על פי חוק, ניתן לראותו בו פיקציה, הנעשית מתוך מטרה להקטין את שכר היסוד בלבד).

בשל מורכבות העניין וההגדרות, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני בכדי לבדוק לגופו של עניין אם רכיב השכר אכן נכנס לגדר שכר היסוד, הואיל וייתכן כי רכיב השכר הוצג בפני העובד כתוספת, אולם הלכה למעשה הוא מהווה חלק משכר היסוד אשר בא בחישוב פיצויי הפיטורים. בסופו של יום, הבדל קטן זה בהגדרה עשוי להתבטא בהפרשים גדולים בסכומי פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם.

המאמר נכתב ע”י עו”ד ליאת שטיין מבעלי משרד חן שטיין ושות’
לה התמחות בתחום דיני העבודה.
מגדלי עזריאלי 1 (המגדל העגול) קומה 35 תל אביב
03-6245588
054-3050957
www.hamishpat.co.il

משרד עו”ד חן שטיין ושות’ מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: העסקת בכירים, פיטורים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות, עבודה בימי חג ובשבתות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, תביעות מול המוסד לביטוח לאומי – אבטלה, לידה ושמירת הריון, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, שימוע, צווי מניעה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין ושות’ נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה, ולהופיע כמומחים בתוכניות טלוויזיה בתחומי עיסוק המשרד.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים