דף הבית » דיני עבודה » איסור פיטורי חיילים בשירות מילואים ולאחריו
Print Friendly, PDF & Email

איסור פיטורי חיילים בשירות מילואים ולאחריו / עו”ד חן שטיין

זכויות העובדים בדיני עבודה

אתה מגיע הביתה עייף מעוד יום עבודה ארוך, ובעוד שאתה חולם על מקלחת חמה ומרגיעה, מבצבצת לה המעטפה הצבאית החומה והמוכרת מתיבת הדואר, המבשרת אך על העובדה הברורה – שוב נקראת לשירות מילואים…
עובדים רבים נקראים לשירות מילואים מספר לא מבוטל של פעמים בשנה, ולא אחת גורם הדבר למרבה הצער חיכוכים לא נעימים עם המעסיק. העובד, אשר מוצא עצמו בין הפטיש לסדן, כאשר מחד מעוניין להמשיך ולתרום למולדתו, מנגד חושש למקום עבודתו ועתידו, מוצא עצמו אפוף סימני שאלה באשר לחובותיו ולזכויותיו, ומטרת מאמר זה הינה להפיג מעט את הערפל ולהבהיר מהן הזכויות של עובדים היוצאים לשירות מילואים.

הכלל – איסור פיטורים בשירות מילואים

חוק חיילים משוחררים, החזרה לעבודה, התש”ט – 1949 (להלן: “החוק”), הינו מחלוצי החקיקה הישראלית, ולא לחינם. מטרת החוק הפטריוטי אשר קיים עוד משחר ימי צבא ההגנה לישראל הינה להגן על חיילי המילואים מפיטורים, עת יוצאים הם לשרת את המדינה, המצהירה בעצם חקיקת החוק כי מחובתה להגן עליהם, תוך שהיא מקנה חשיבות עליונה לשירותם זה.

כך, החוק אוסר על מעביד לפטר עובד בתקופת שירותו במילואים וכן בתקופת 30 הימים שלאחריה. מעביד המעוניין בכל זאת לפטר עובד בתקופות המנויות לעיל נדרש לקבל היתר מראש מועדת התעסוקה של משרד הביטחון אשר הוקמה לצורך כך.

על חייל המילואים ליידע את מעבידו בהזדמנות הראשונה על קבלת צו קריאה לשירות מילואים. עובד כאמור שפוטר בסמיכות חשודה להודעה על יציאה לשירות מילואים, מקבל מהחוק את מלוא האפשרויות להתמודד עם המעשה, כגון הזכות לשוב למקום עבודתו ואף לתבוע פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו בעקבות הפרת החוק.

שני מישורים לאיסור

במישור הראשון – חל איסור על פיטורים שנעשים בשל שירות המילואים (מכונה המעגל הרחב של החוק)
במישור השני – חל איסור על פיטורים בתקופה האסורה, כלומר: במהלך שירות המילואים ובמידה והשירות עלה על יומיים רצופים, מורחב האיסור גם לתקופה בת 30 ימים לאחר תום השירות (מכונה המעגל הצר של החוק).

על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, האיסור במעגל הרחב הוא מוחלט – פיטורים בשל שרות במילואים או בשל קריאה לשירות במילואים או בשל שירות צפוי במילואים הינם אסורים, ואין דרך לסטות מכך!
האיסור במעגל הצר הינו רלטיבי וניתן להתיר פיטורים בתקופות האסורות רק בהיתר של ועדת תעסוקה אשר רשאית על פי שיקןל דעתה ליתן את ההיתר אם השתכנעה כי הפיטורים אינם בשל שירות המילואים.

נטל ההוכחה – על המעסיק

למרבה המזל, בניגוד להליכים המשפטיים הרגילים, נטל ההוכחה בעניין זה רובץ על כתפי המעביד, ועליו להוכיח כי אין קשר בין מעשה הפיטורים לבין שירות המילואים, ו/או כי הפיטורים נעשו במועד המותר על פי דין.

תשלום בגין התקופה האסורה – בנוסף

זאת ועוד, גם במקרה בו המעסיק פעל על פי חוק ולא פיטר את העובד בתקופה האסורה, ממילא במניין ימי ההודעה המוקדמת אותה חב המעסיק לתת לעובד בפיטורים (מכוח חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, התשס”א- 2001) לא יבואו במניין התקופות האסורות. כלומר, העובד נהנה משתי תקופות שונות ומצטברות בהן ממשיך לקבל שכר, גם אם פוטר.

Essas alternativas naturais aos medicamentos para de são amplamente utilizadas. Coroa muito gata um Efeitos colaterais tal de brandi love. Leia mais: doença de peyronie – o problema do “pênis torto”.

משמע, פיטורי עובד בשל שירות במילואים או בתקופה בת 30 ימים מתום השירות – הינם אסורים!

מהי ועדת התעסוקה?

ועדת התעסוקה מהווה טריבונל סטטוטורי (חוקי) מיוחד – רשות מנהלית שיפוטית, הממונה על ידי משרד הביטחון ופועלת לצורך אכיפת חוק זה בלבד.
עובד אשר זכויותיו הופרו עקב פיטורים בתקופות האסורות, רשאי לפנות לועדת התעסוקה תוך זמן סביר ממעשה הפיטורים. לועדה סמכות נרחבת והיא רשאית לחייב את המעסיק בתשלום פיצוי לעובד עקב פיטורים במילואים עד למקסימום של 5 משכורות – המשכורת בפועל או השכר הממוצע במשק – הגבוהה מבין השתיים!

החלטות הועדה

בבוא הועדה לדון בסוגיה, עליה להגיע לידי מסקנה האם פיטוריו של העובד נעשו בשל שירות המילואים ו/או בתקופה האסורה. החוק יצר נוסחה מוחלטת שאין לוועדת התעסוקה סמכות לסטות ממנה האוסרת על פיטורי עובד בשל שרות המילואים. באם מגיעה הוועדה למסקנה כי הפיטורין קשורים לשירות המילואים שהרי אז אין לוועדה שיקול דעת ליתן את ההיתר.
אם מגיעה הועדה למסקנה כי הפיטורים אינם בשל המילואים, עליה לבחון האם נעשו הפיטורים במועד האסור על פי החוק, כפי שפורט לעיל
ככלל, ועדת התעסוקה תאשר פיטורים של עובד באם הצליח המעביד להוכיח כי הפיטורים אינם בשל מעשה המילואים. ונפסק בעניין זה בבית הדין הארצי לעבודה בע”ע 347/06 מדינת ישראל נגד תנה תעשיות בע”מ:
“בגדר סמכותה של הוועדה הוא לבחון את טענות המעסיק ואת הראיות שהוא מניח בפניה לעניין הסיבה העומדת ביסוד הפיטורים. רק אם נוכחה הוועדה, להנחת דעתה, שלאמיתו של דבר אין קשר בין הפיטורים לבין השרות במילואים, מוסמכת היא ליתן את ההיתר”.

סוף דבר

“כל העם צבא” – נדמה שאין תופעה בהוויה הישראלית שהיא רחבה ועמוקה יותר מאשר זיקת אזרחי המדינה לצבא ולשירות במילואים.
מטרת החוק הינה ליצור איזון ראוי בין שלושה אינטרסים מתנגשים – טובת המדינה הצומחת משירות המילואים הכפוי, זכויות העובד, והאינטרסים של המעביד.
במשולש אינטרסים זה, חשוב לא פחות כי העובדים לא ייצאו קרחים מכאן ומכאן, וכן כי זכויותיהם הבסיסיות יישמרו על מנת שלא לעודד השתמטות ממילואים בשל הפחד מפיטורים שילווו משירות זה.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בתיקים של פיטורים עקב שירות מילואים אל מול ועדת התעסוקה, ולא אחת הצלחנו להפוך מקרים הנדמים “אבודים” על פיהם, ונפסקו לטובת העובדים סכומי פיצוי לא מבוטלים.

כך, למעשה, אסור לוותר- צריך רק לדעת איך ובאמצעות מי לפעול!

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם.

ראו כאן דוגמא לפסק דין בתביעה בה ייצגנו עובד שפוטר במילואים בניגוד לחוק וזכה למלוא הפיצוי

המאמר נכתב ע”י עו”ד ליאת שטיין מבעלי משרד חן שטיין ושות’
לה התמחות בתחום דיני העבודה.
מגדלי עזריאלי 1 (המגדל העגול) קומה 35 תל אביב
03-6245588
054-3050957
www.hamishpat.co.il

משרד עו”ד חן שטיין ושות’ מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: העסקת בכירים, פיטורים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות, עבודה בימי חג ובשבתות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, תביעות מול המוסד לביטוח לאומי – אבטלה, לידה ושמירת הריון, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, שימוע, צווי מניעה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין ושות’ נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה, ולהופיע כמומחים בתוכניות טלוויזיה בתחומי עיסוק המשרד.

התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

צור קשר
03-6245588
מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים