דף הבית » דיני עבודה » פיצויי פיטורים למתפטר לאחר לידה
Print Friendly, PDF & Email

פיצויי פיטורים למתפטר לאחר לידה / עו”ד ליאת שטיין

הקריטריונים לקבלת פיצויי פיטורים במקרה של התפטרות לצורך טיפול בילד

האם עובדת שהתפטרה לאחר לידה בשל מעבר לעבודה הקרובה יותר לביתה, ובמספר שעות מצומצם יותר זכאית לפיצויי פיטורים כמפוטרת, בעילה של התפטרות לצורך טיפול בילד?

עניינו של מקרה זה (דמ”ש 5259/10 ביילי חמיאל נ’ עבולאפיה אביטל ושות’, מפי כבוד השופטת יפה שטיין) הוא התפטרותה של התובעת לאחר הלידה, והשאלה האם הסיבה להתפטרותה היתה הרצון לטפל בתינוקת שנולדה לה, או מטעמים אחרים שאינם קשורים לכך. בהתאם לכך תיקבע זכאותה לפיצויי פיטורין וכן לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין.

על פי עדות התובעת –

לאחר שהסתיימה חופשת הלידה שלה, חזרה לעבוד, אולם מאחר ולא היה לה סידור לתינוקת, נאלצה לנסוע יחד איתה באוטובוס מביתה שברחוב קרן קיימת בירושלים, לגבעת שאול. לדבריה, הסידור היחידי שהיה לה ליד ביתה, היה עד השעה 14:00, כששעות העבודה שלה רבות יותר. לפיכך, נאלצה לקחת את בתה התינוקת באוטובוס מדי יום, למטפלת בגבעת שאול, כאשר בשל בעיות התחבורה בירושלים והרכבת הקלה – קרה גם שהנסיעה לכיוון אחד באוטובוס ארכה אף שעה. באותם ימים השאירה את התינוקת אצל מטפלת בגבעת שאול, עד לסיום יום העבודה שלה, ואז חזרה עימה באוטובוס חזרה לביתה.

התובעת העידה כי בשל הקשיים שהיו לה בגלל הנסיעות, החליטה לעזוב את מקום העבודה, ומסרה הודעה מוקדמת על רצונה להתפטר, בה ציינה במפורש כי היא נאלצת להתפטר בשל הקושי בתחבורה ואי יכולתה להמשיך לנסוע עם בתה. לדברי התובעת, לאור הקשיים שהיו לה, חיפשה עבודה ליד ביתה – ואכן מצאה עבודה קרובה, כך שהילדה נשלחה למטפלת ליד מקום מגוריה ללא צורך בנסיעות, כאשר ממילא בעבודתה החדשה נדרשה לעבוד פחות שעות – רק 7.5 שעות ביום.

התובעת הודתה בחקירתה בפני בית הדין כי בתקופה זו לא שיתפה את מנהליה בקשיים שלה, ואף לא ציפתה כי יילכו לקראתה, במיוחד לאור העובדה שבזמן ההיריון נדרשה לעבוד עד השעה 21:00 בערב, ולא התחשבו בה למרות מצבה ולמרות הקשיים שהיו לה.

על פי עדות הנתבעת –

מנהלי הנתבעת העידו כי התובעת, למרות שמסרה הודעה מוקדמת להתפטרותה, לא הסבירה למה היא עוזבת, אלא רק הודיעה על עזיבתה, כאשר נטען כלפיה כי עזבה מסיבות שונות שלה (בעיקר של מציאת עבודה משתלמת יותר עבודה), וללא קשר לטיפול בילדתה. לטענת הנתבעת, לו הייתה התובעת משתפת בקשייה, הייתה מסכים לקיצור שעות העבודה ל-7.5 שעות ביום (מעבר לארבעת החודשים הראשונים שהגיעו לה על פי חוק), ולו הייתה לה בעיה עם התינוקת, היא אף הייתה מוכנה שתיקח מונית הביתה (תוך שהם היו דנים מי צריך להשתתף בהוצאות המונית), או אף להתיר לה מדי פעם לעבוד מהבית כדי להשלים חומר. עוד טענה הנתבעת, כי התובעת כלל לא דרשה פיצויים.

הפסיקות הקודמות של בתי הדין לעבודה בעניין –

בפסיקה נדונה השאלה מה דינה של עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בתינוק שנולד לה, אך זמן קצר לאחר מכן החלה לעבוד במקרה אחר. עניין זה נדון בין השאר בדב”ע נה/3-51 דינה חבה – סופר דרינק בע”מ, פד”ע כח’ 471 (להלן: פסק דין חבה). בפסק דין זה נאמר במפורש כי אין הדבר הכרחי שההתפטרות מיועדת לאפשר להורה לבלות את מלוא זמנו בטיפול בילד, וכי די בכך שההתפטרות מאפשרת להורה שהות ממושכת יותר עם הילד.

וכך אמר בית הדין הארצי בפס”ד זה:

“עיון בסעיף 7 לחוק מביא למסקנה כי שני תנאים מצטברים צריך שיתמלאו על מנת שתקום זכאותו לפיצויי פיטורים מכוחו. האחד – לידה והשני, מטרת ההתפטרות – הטיפול בילד.
אין ליתן לדיבור “על מנת לטפל בילד” פירוש, על פיו כל זמנו של ההורה יוקדש לטיפול בילד, וכל עוד הוא בגדר “ילד”. הפירוש הנכון, לדעתנו, הוא, כי ההתפטרות נועדה לאפשר להורה שהות ארוכה יותר, משמעותית עם הילד, תוך טיפול בו”.

בדב”ע מח/3-2950 נורית לבנה – אי.אס בע”מ, פד”ע כ(3), גילה בית הדין הארצי את דעתו כי היה מוכן לקבל את טענתה שהתובעת התפטרה לשם טיפול בילד, לו הייתה עוברת למקום עבודה קרוב יותר לביתה, או אם הייתה עובדת בהיקף שעות מצומצם יותר במקום עבודתה החדש.

בפסק דין נוסף דב”ע 63/98 בובליל – א.א.צ שירותים משפטיים בע”מ אמר בית הדין הארצי כי: “משעובדת מתפטרת תוך מספר חודשים מיום שילדה ותוך מספר שבועות מחזרתה לעבודה, קיימת בדרך -כלל חזקה, כי סיבת ההתפטרות נוגעת לרצונה לטפל בילדתה. במקרה שלפנינו ניסתה המערערת לחזור לעבודה ומשהגיעה למסקנה, כי היא אינה יכולה לעבוד ולטפל בילדתה בו -זמנית, העדיפה לטפל בילדה ולא להמשיך בעבודתה… המערערת מניקה את ילדתה והבינה מהתנהגותו של מנהל המשיבה, כי תנאי עבודתה לא יאפשרו לה לטפל בילדתה כפי שהיא רוצה. “תנאי העבודה”, היינו – הקירבה בין מקום מגוריה לבין מקום עבודתה וכן היעדר התחשבות של המנהל ברצונה לטפל בילדתה”.

הכרעת בית המשפט –

לאחר ששמע בית הדין את העדויות, העדיף לחלוטין את עמדת התובעת. בית הדין שוכנע כי התובעת נאלצה להפסיק לעבוד בשל הקשיים שבנסיעה מביתה לעבודה עם התינוקת בעגלה, וכי במקום העבודה החדש, אשר היה קרוב לביתה, גם נדרשה לעבוד פחות שעות.

לאור זאת שוכנע שהתפטרותה אפשרה לה שהות ממושכת יותר עם התינוקת. כמו כן, התרשם בית הדין כי התובעת הודיעה לנתבעת על הסיבה להתפטרותה (כשאין חולק כי נתנה הודעה מוקדמת להתפטרותה). יהיה זה אף בלתי סביר שכאשר חזרה לאחר חופשת לידה והודיעה תוך מספר שבועות שלאחר מכן, שמבקשת לעזוב – שאיש לא התעניין ולא שאל אותה למה היא עוזבת. כמו כן ברור שניסתה לעבוד אצל הנתבעת לאחר תום חופשת הלידה, כשהיא לוקחת עימה את התינוקת, אך לא הצליחה לעמוד בכך. יתרה מכך, אם רצתה לעזוב מסיבות אחרות, כפי שטענה הנתבעת, יכולה הייתה מלכתחילה להודיע שאינה חוזרת כלל לעבודה לאחר הלידה, ולא הייתה מנסה לחזור, תוך כדי נשיאתה של התינוקת עימה לאזור העבודה. דווקא התנהלותה עד להתפטרות מלמדת על רצון אמיתי לעבוד תוך כדי נשיאתה של התינוקת למטפלת הסמוכה לעבודה, ואי יכולתה לעמוד בקשיים שנבעו מכך.

בית הדין דחה את טענת הנתבעת כי לו הייתה מספרת התובעת על קשייה – היו הולכים לקראתה, ובמיוחד כאשר המוניות שהייתה לוקחת (כפי שנטען), לא היו ממומנות בהכרח על ידי הנתבעת, אלא רק במקרה חירום. גם הטענה (בדיעבד) שהיו מאפשרים לה לעבוד פחות שעות ובאותה משכורת – אינה סבירה. התובעת הבהירה היטב את הקשיים שעמדו בפניה כאשר ניסתה לחזור לעבודה לאחר הלידה, וספק רב אם הפתרונות שהוצעו (ככל שהיו מיושמים) – היו פותרים את בעייתה, כפי שתארה בבית הדין.

בית הדין הסתמך בהכרעתו על הפסיקה הקיימת בתחום, ממנה עולה שדי בשינוי משמעותי של שעות העבודה בין מקום עבודה אחד למשנהו, על מנת לזכות עובדת יולדת מתפטרת בפיצויי פיטורים, אם תתפטר ממקום עבודה בו היא מועסקת ותתחיל לעבוד במקום עבודה אחר בו שעות עבודתה פחותות.

בעניין שבפנינו, אכן שעות העבודה הופחתו בשעה ליום (ולא רק לגבי ארבעת החודשים הראשונים שלאחר הלידה). לכך נוספה העובדה שבשל המעבר לעבודה אחרת, לא הייתה התובעת צריכה להמשיך ולקחת את התינוקת באוטובוסים למטפלת, אלא יכולה הייתה לשים אותה ליד ביתה, דבר שחסך לה זמן רב. בשני אלה היה כדי לתת לתובעת אפשרות של ממש לשהות יותר עם התינוקת, דבר המצדיק התפטרות בדין מפוטרת.

בית הדין קיבל את עדותה של התובעת כי אכן עשתה מאמץ לחזור לעבודה לאחר חופשת הלידה, אך בפועל הדבר היה קשה מבחינה טכנית ועל כן נאלצה להפסיק את עבודתה בנתבעת, ולעבוד במקום עבודה אחר, קרוב לביתה. בנוסף, וכאמור, התקבלה עדותה של התובעת כי כאשר נתנה הודעה מוקדמת – גם הסבירה את הסיבה לעזיבתה, גם אם באותו מועד לא ביקשה עדיין פיצויי פיטורין.

לאור כל האמור – מצא בית הדין כי התובעת זכאית לפיצויי פיטורין מלאים.

לעניין פיצויי ההלנה –

בית הדין קבע כי בנסיבות שנוצרו, ובהתחשב גם בעובדה שההודעה המוקדמת שנתנה התובעת הייתה בעל פה, יש אמנם מקום להפחית את פיצויי ההלנה, אם כי לא לבטלם. כמו כן, קבע בית הדין כי בהתחשב בעובדה שהתובעת דרשה את פיצויי הפיטורין בשלב מאוחר יותר – ואף אם למען הסר כל ספק – יחל מועד ההלנה מיום הגשת כתב התביעה (מועד שממנו לא היה לנתבעת ספק בדבר דרישת התובעת לקבל פיצויי פיטורין), דהיינו – מיום 8/3/10 ואילך.
לאור זאת הפחית בית הדין את פיצויי ההלנה לכדי 15% מהמכסימום הקבוע בחוק, כאשר מועד תחילת ההלנה יהיה מיום 8/3/10 (הגשת התביעה), ועד ליום התשלום בפועל.

הערה לפני סיום –

בכתב התביעה נרשם באופן סתמי כי התובעת תובעת “לאור התנהגות הנתבע, משיכת ההליך עד כה, וסירובו לפיצוי, בניגוד מוחלט להוראות החוק” – גם שעות נוספות, פיצוי עבור עוגמת נפש ותשלום עבור הפרשות לקופת גמל – בסך כולל של 8,000 ₪. רכיבים סתמיים אלו לא כומתו, לא פורטו כנדרש ולא הוכחו- ועל כן דינם להידחות. בית הדין אימץ את פסיקת בית הדין הארצי – אין בית הדין פוסק פיצוי בגין עוגמת נפש אלא במקרים חריגים, ולא התרשם כי המקרה עונה על הגדרת המקרים החריגים.

פסק הדין –

הנתבעת תשלם לתובעת פיצויי פיטורים מלאים בשיעור של 9,625 ₪. לסכום זה יתווספו 15% מפיצויי ההלנה המכסימאליים הקבועים בחוק, מיום 8/3/10 ועד ליום התשלום בפועל. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,500 ₪ בצירוף מע”מ כשכ”ט עו”ד (סכום שלקח בחשבון גם את רכיבי התביעה שנדחו).

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם.

המאמר נכתב ע”י עו”ד ליאת שטיין מבעלי משרד חן שטיין ושות’
לה התמחות בתחום דיני העבודה.
מגדלי עזריאלי 1 (המגדל העגול) קומה 35 תל אביב
03-6245588
054-3050957
www.hamishpat.co.il

משרד עו”ד חן שטיין ושות’ מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: העסקת בכירים, פיטורים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות, עבודה בימי חג ובשבתות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, תביעות מול המוסד לביטוח לאומי – אבטלה, לידה ושמירת הריון, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, שימוע, צווי מניעה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין ושות’ נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה, ולהופיע כמומחים בתוכניות טלוויזיה בתחומי עיסוק המשרד.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים