דף הבית » דיני עבודה
Print Friendly, PDF & Email

דיני עבודה

משרד עורכי דין חן שטיין – דיני עבודה בתל אביב ובמרכז

להלן תמצאו הסבר מקיף על דיני העבודה – מאת עורך דין שטיין, עורך דין דיני עבודה בתל אביב ובמרכז.
יחסי עובד מעביד מאז ומתמיד היו בסיס לחיכוכים בין העובד למעסיק. הטעם לכך ברור – המעסיק רוצה לצמצם ככל הניתן את הוצאותיו, בעוד העובד רוצה להרחיב ככל הניתן את הכנסותיו. האינטרסים מנוגדים בבסיסם, ולכן נוצרים מתחים ואי הסכמות. אם נוסיף לכך את העובדה כי פעמים רבות לא העובד ולא המעסיק יודעים מספיק טוב את הוראות החוק, ואת הזכויות והחובות של העובד והמעסיק, נוכל להתחיל להבין מדוב בתי הדין לעבודה עמוסים בכל כך הרבה תיקים…

באתר שלנו נעשה לכם קצת סדר בכל הנוגע לחובות ולזכויות בדיני עבודה – זכויות וחובות המעסיק מצד אחד וזכויות וחובות העובד מצד שני, כדי שתוכלו להתחיל להתמצא בתוך הסבך הצפוף של דיני עבודה.

המדריך למעסיקים

לנוחיותכם מרוכזים הנושאים החשובים לזכויות וחובות העובד בטבלה המצורפת:

החזר הוצאות נסיעה >> דמי הבראה >> ‏חופשת מחלה >>
שעות נוספות >> ‏זכויות העובד לפנסיה >> התלמדות וחפיפה >>
‏הלנת שכר >> זכויות העובדת בהריון >> זכויות העובדים בטיפולי פוריות >>
התפטרות בדין מפוטר >> פיצויי פיטורים >> מקרים מיוחדים בהם תקום זכאות לפיצויי פיטורים >>
פיטורים שלא כדין >> תקופת הודעה מוקדמת >> הזכות לדמי אבטלה >>

ככל ראשון, חשוב להבין שרוב דיני העבודה במדינה ישראל הינם קוגנטיים. כלומר: לא ניתן לוותר עליהם.
כך, גם במצב דברים בו עובד חתם במפורש (בהסכם, כתב סילוק או כתב ויתור) כי הוא מוותר על זכויות הבסיס המוענקות לו על פי החוק (כמו למשל: ויתור על שכר מינימום, ויתור על ימי חופשה מינימאליים, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, הפרשה לפנסיה (קישור), וכדומה, הויתור הזה אינו תופס ואין לו תוקף, והמעסיק חייב לשלם לו בעבור זכויות בסיס אלה כפי שהן מוקנות לו על פי חוק.

בשל מורכבות התחום והחישובים, מומלץ ביותר להסתייע ולהיות מיוצג על ידי עו”ד דיני עבודה ספציפית, להגשת וניהול הדרישה והתביעה.

דיני עבודה – החזר הוצאות נסיעה

על המעסיק חובה להשיב לעובד את דמי נסיעותיו, בתנאי שמקום מגוריו של העובד מרוחק לפחות 3 תחנות אוטובוס ממקום העבודה.
המעסיק רשאי לבחור באם לחשב את החזר דמי הנסיעה על פי התעריף של התחבורה הציבורית מביתו למקום העבודה, וזאת עד לתעריף מקסימלי של 22.60 ₪ ליום (נכון ליום 01.01.17, כאשר תעריף זה מתעדכן מעת לעת), או על פי תעריף הכרטיס החופשי-החודשי.
גם עובד במשרה חלקית אשר מגיע לעבודתו מידי יום, זכאי להחזר מלא בגין הוצאות הנסיעה, ולא על פי חלקיות משרתו.
חל איסור על המעסיק לחלק את סכום הכרטיס החופשי-חודשי במספר ימי העבודה בפועל, והעובד זכאי לקבל את מלוא הסכום עבור חופשי חודשי, או תעריף נסיעה רגיל לכל יום.
למעבר למאמר ובו מידע מקיף על החזרי הוצאות נסיעה

דיני עבודה – דמי הבראה

דמי הבראה נועדו לסייע לעובד במימון החופשה השנתית לה הוא זכאי, אך אין צורך כי העובד ישתמש בפועל בקצובה זו לחופשה, ואין עליו כל חובה להציג הוכחות לעלות הנופש כתנאי לקבל את דמי ההבראה.
כל עובד אשר מלאה לו שנת עבודה במקום עבודתו, זכאי לדמי הבראה, כאשר הזכאות נגזרת מהוותק שלו במקום העבודה:

בעד השנה הראשונה: 5 ימים
בעד השנה השנייה, השלישית והרביעית: 6 ימים
בעד השנה החמישית עד העשירית: 7 ימים
למעבר למאמר ובו מידע מקיף על דמי ההבראה המגיעים לעובד

לתשומת הלב- החוק מגדיר את המינימום (כאשר באם קיים הסכם אישי / צו הרחבה בענף המיטיב עם העובד, הרי שיש לפעול על פיו).

בנוסף, חשוב לדעת כי בעבר היתה תקופת התיישנות שונה וקצרה במיוחד למי שתובע לאחר סיום תקופת העבודה (שנתיים) לעומת מי שתובע תוך כדי היותו עובד (ואז ההתיישנות הינה שבע שנים). בינואר 2017 בוטל שוני זה, וכיום עומדת תקופת ההתיישנות של דמי ההבראה על 7 שנים באופן אחיד, בין אם התביעה מוגשת בתוך תקופת העבודה ובין אם לאחריה.

דיני עבודה – חופשת מחלה

כל עובד זכאי על פי חוק לקבל ממעבידו תשלום בעד תקופה בה נעדר מעבודתו עקב מחלה של העובד עצמו, או אחד מבני משפחתו. הזכאות לדמי מחלה הינה עד יום וחצי לכל חודש עבודה, וקיימת אפשרות לצבירה של עד 90 ימים על פי החוק.
התשלום עבור ימי המחלה יחושבו באופן הבא:
בגין יום המחלה הראשון: 0%
בגין יום המחלה השני והשלישי: 50% (בגין כל אחד)
בגין יום המחלה הרביעי ואילך: 100%

בנוסף, בתיקון מס’ 3 לחוק דמי מחלה, נקבע כי מעסיק לא יפטר עובד אשר נעדר מעבודתו עקב מחלה, במהלך ימי המחלה הצבורים לו, אם מכח חוק, ואם מכח הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימאלית.

דיני עבודה – שעות נוספות

שעה נוספת היא כל שעת עבודה נוספת, על פי החישוב הבא:
בשבוע עבודה בן 5 ימים: לאחר השעה התשיעית.
בשבוע עבודה בן 6 ימים: לאחר השעה השמינית.
בעבודת לילה (עבודת לילה הינה עבודה אשר שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 בלילה ל 06:00 בבוקר שלמחרת): לאחר השעה השביעית.
את החישוב יש לעשות על פי חישוב יומי, וחל איסור על המעסיק לקזז שעות מימים אחרים.
שיעור התוספת בגין שעות נוספות:
שעתיים נוספות ראשונות: 125%
כל שעה מעבר לשעתיים הראשונות: 150%
(החל מיום 01/11/06 אי תשלום שעות נוספות ע”י המעסיק הינה עבירה פלילית)
למעבר למידע ומקיף על תשלום בגין עבודה בשעות נוספות
דיני עבודה – תוספת בגין עבודה בימי חג ושבתות

הזכאות לתשלום עבור ימי חג הינה אך לעובד אשר השלים שלושה חודשי עבודה אצל מעסיקו זכאי לתשלום בגין תשעה ימי חג בשנה, בתנאי שלא חלו ביום המנוחה השבועי.
בגין עבודה בשבתות וחגים מחוייב המעסיק לשלם תוספת בשיעור 50%.
למידע על מלוא זכויות העובדים בחג כפי שהופיעו במאמר פרי עטו של עו”ד חן שטיין שהתפרסם ב YNET

דיני עבודה – זכויות העובד לפנסיה

בעבר לא היתה כל חובת הפרשה לפנסיה על ידי המעסיק. בשינוי חקיקה שנעשה, החלה חובת הפרשה לפנסיה לכל עובד במשק החל משנת 2008. חובת ההפרשה החלה באופן מדורג, כך שאחוזי ההפרשה לפנסיה המחוייבים עלו כל שנה, עד שנעצרו על השיעור המקסימאלי הקבוע היום: 18.5% (6% הפרשת מעסיק לפיצויים, 6.5% הפרשת מעסיק לתגמולים, 6% הפרשת עובד לתגמולים). לחצו כאן (קישור) למעבר למידע מלא ומקיף על זכויות העובד לפנסיה על פי צו ההרחבה החדש, ולטבלת השיעורים על פי כל שנה.

דיני עבודה – התלמדות וחפיפה

חלה חובת תשלום שכר עבודה החל משעת עבודתו הראשונה של העובד, גם אם התקופה הראשונית מוגדרת כ”התלמדות”.

דיני עבודה – הלנת שכר

על פי החוק, יש לשלם את משכורתו של העובד בראשון לכל חודש גרגוריאני, כאשר תשלום עד ל 9 לחודש לא ייחשב כהלנת שכר. באם לא שולם השכר עד ליום זה, הרי שניתן לתבוע את הלנת השכר החל מהיום הראשון בו הולן. איסור הלנת השכר מקורו עוד בתנ”ך: “לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר… ” בשל חשיבות תשלום השכר במועדו, נקבע כי פיצויי הלנת השכר הינם בגדר פיצויים הרתעתיים, אשר מטרתם למנוע מהמעסיק את הלנת התשלום המגיע לעובד. משכך, לצד הפרה זו נקבע שיעור פיצויים גבוהה ביותר, המסתכם בכ 35% לחודש.

דיני עבודה – זכויות העובדת בהריון

נשים בהריון ולאחר לידה הינן פלח מיוחד בין העובדים הנתון לפגיעה על ידי המעסיקים. מסיבה זו, מצא לנכון המחוקק להתערב ולחוקק חוקים אשר יגנו על הנשים העובדות במצבים אלה. חוק עבודת נשים, אשר מאז שחוקק עבר שינויים רבים והתאמות למצב דיני עבודה כמו שהם היום, מעניק זכויות מיוחדות לעובדת בהריון. אולם, עובדות בהריון רבות כלל לא מודעות לזכויות שניתנו להן בחוק. כך, למשל, חלה הגנה מיוחדות על עובדות אלה מפני פיטורים, הרעת תנאים וכדומה, אשר מחוייבים בנסיבות המתאימות לקבל היתר לכך מראש, מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ”ת.
למעבר למידע מלא ומקיף על זכויות האישה בהריון ובלידה

דיני עבודה – זכויות עובדים בטיפולי פוריות

טיפולי פוריות החלו להיות נפוצים עד מאוד בזמננו, ולדבר השפעה ישירה גם על העובדים העוברים טיפולי פוריות אלה. פלח עובדים זה זכה להגנה מיוחדת בתוך חוק עבודת נשים וכן מתוקף חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הזכויות לעובד בטיפולי פוריות הולכים ומתרחבים עם השנים, ומותאמים למציאות הקיימת. נכון להיום לא ניתן לפטר או לבצע הרעה בתנאי העבודה של עובד או עובדת בטיפולי פוריות בנסיבות המתאימות ללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.
למעבר למידע מלא ומקיף על זכויות עובד בטיפולי פוריות

דיני עבודה – הקלה ביום עבודה לבת הזוג של משרת במילואים

תיקון מעניין בחוק עבודת נשים מאפשר לבת הזוג של משרת במילואים לעבוד שעה אחת פחות ביום, מהלך שירות המילואים של בן זוגה.

להלן עיקרי התיקון לחוק:

הזכות קמה החל מיום 3.7.2017, לפי חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 58) והינה בתוקף כבר מהיום הראשון לשירות המילואים, בכפוף להתקיימות התנאים הללו:

1. מדובר בתקופת מילואים של לפחות חמישה ימים רצופים.
2. לבת הזוג העובדת יש ילד בן פחות מ 13 שנים.
3. בת הזוג העובדת מועסקת במשרה מלאה בהתאם לנהוג במקום עבודתה.
4. בת הזוג העובדת הודיעה על כך למעסיק והציגה אישור על שירות המילואים של בן זוגה.

הפחתה זו אינה יכולה לחפוף היעדרות אחרת בשל הורות.

הזכות הינה בהתאמה גם לגבי עובד אשר בת זוגו שוהה במילואים, באותם התנאים.

אין מנכים היעדרות זו משכר העבודה (היא בתשלום).

דיני עבודה – התפטרות בדין מפוטר

פעמים רבות אנשים שמוצאים עצמם במצבים בהם מכורח המציאות נכפה עליהם לעזוב את מקום עבודתם, כלל אינם מודעים לזכויות אשר העניק להם המחוקק, אשר באות להגן בדיוק מפני מצבים אלו, ולזכות בפיצויי פיטורים.

מקום עבודה עשוי לעיתים להיות כבית שני לעובדים בו (בעיקר בהתחשב במספר השעות הרב אותן נדרשים עובדים רבים להישאר בעבודתם…) אולם, לעיתים ישנם מאורעות המביאים את העובד לעזוב את מקום עבודתו הטוב והמוכר, בשל אילוצים חיצוניים כגון:
שליחות של בן הזוג
מחלה חס וחלילה של העובד או מישהו ממשפחתו הקרובה
העתקת מקום מגורים (מעבר דירה) בשל נישואין/גירושין
מעבר דירה ליישוב חקלאי / יישוב באיזור פיתוח / התנחלות
התפטרות של הורה על מנת לטפל ברך הנולד (למידע מלא על היקף הזכויות לעובדת בהריון לחץ כאן)
התפטרות על מנת להתגייס לשירות חובה בצה”ל
התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו.
הצעה מפתה לעבודה בשירות כוחות הביטחון של המדינה (שב”ס, משטרה)
במקרים אלו ורבים אחרים, פורס החוק את כנפיו המגוננות על העובד וקובע כי באם השלמתם לפחות שנת עבודה מלאה, הרי שתהיו זכאים לפיצויי פיטורים מלאים, גם אם התפטרתם מיוזמתכם!
למאמר המלא בדבר התפטרות בדין מפוטר

דיני עבודה – הזכאות לדמי אבטלה

על פי החוק, מי שהפסיק את עבודתו מרצונו וללא הצדקה יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה רק בחלוף 90 ימים מהפסקת העבודה, כאשר לכך נקבעו הסייגים הבאים:
יראו התפטרות ממקום העבודה כמוצדקת בשל מצב בריאותי לקוי / הרעה מוחשית בתנאי העבודה / בשל נסיבות אחרות ביחסי העבודה בהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו.
באם מתקיים אחד מתנאים אלו, הרי שהעובד יהיה זכאי לקבל את דמי האבטלה באופן מיידי ולא יאלץ להמתין את התקופה בת 90 הימים.

דיני עבודה – מקרים מיוחדים בהם תקום זכאות לפיצויי פיטורים

  • עובד שנפטר- ישולמו פיצויי הפיטורים לשאריו, כאילו פוטר.
  • מעסיק שנפטר / פשט רגל, או חברה שהתפרקה- ישולמו פיצויי פיטורים.
  • סיום חוזה לתקופה קצובה- באם הגיע חוזה לתקופה קצובה אל סיומו, והמעסיק לא חידש את החוזה עם העובד, רואים בכך פיטורים אלא אם הציע המעסיק לחדש את החוזה וזאת לפחות 3 חודשים בטרם מועד סיום החוזה המקורי.
  • במקרים חריגים בהם לא ניתן לחדש את החוזה (כגון: משרת התמחות במשפטים אשר מטבעה אינה ניתנת להמשך), לא יראו בכך פיטורים.

דיני עבודה – פיטורים שלא כדין

דיני עבודה מחילים הוראות על יחסי העבודה וגם על סיומם. כך, בבוא מעסיק לפטר עובד, חלות עליו חובות של תום לב, שיצוע שימוע לפני הפיטורים, ומעל לכל – כי הפיטורים נעשים בהתאם לדין ולא משיקולים זרים.
כך, למשל, טרם פיטורים ישנה חובה לבצע לעובד שימוע בלב שלם ונפש חפצה, גם אם מדובר בעובד שעבד תקופה קצרה (בית הדין לעבודה אף חייב מעסיק בפיצוי עובדת שעבדה 4 ימים ופוטרה בהעדר שימוע).
גם עילות הפיטורים צריכות להיות חוקיות, ולהלן דוגמאות לעילות בלתי תקינות העלולות להוות פיטורים שלא כדין:

  • חל איסור לפטר עובד אשר התריע בפני המעסיק כי אינו זוכה לזכויותיו על פי חוק, או שתבע את מעסיקו בבית הדין ופוטר עקב כך.

  • חל איסור לפטר עובד בניגוד לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
  • חל איסור לפטר עובד אשר היה מעורב בנסיון לארגן את העובדים במקום העבודה.
  • חל איסור לפטר עובד אשר חשף שחיתויות במקום העבודה, במקרים המתאימים.

Cialis 20mg è un nuovo prodotto usato per il trattamento della disfunzione erettile, dal suo ingresso in commercio ad oggi, l’insicurezza. Il medico quindi deve essere consapevole della vostra scelta o intenzione ad assumere il Tadalafil per i Vostri Problemi sessuali. Causando un’improvvisa perdita della vista, e la diminuzione della libido, il principio attivo del Viagra femminile è la Vardenafil, applicando Kamagra allo stomaco vuoto o prima di mangiare, più comuni nei giovani. Quella rabbia che spesso è anche la causa stessa dello stress, ma con una differenza fondamentale, il Lovegra di 36 ore di solito va usato solo se necessario.

  • חל איסור לפטר עובד אשר היה מעורב בנסיון לארגן את העובדים במקום העבודה.
הליך פיטורים תקין - דיני עבודה

דיני עבודה – תקופת הודעה מוקדמת

ישנן הוראות שונות בין עובד חודשי (כגון: “עובד במשרה מלאה”), ובין עובד יומי (כגון: “עובד במשמרות”).

על עובד חודשי חלות ההוראות בגין תקופת הודעה מוקדמת באופן הבא:
באם עבדת פחות מחצי שנה- הרי שתקופת ההודעה המוקדמת מחושבת כיום לכל חודש עבודה.
בין חצי שנה לשנה- יתווספו יומיים וחצי בגין כל חודש עבודה, עד למקסימום שלושה שבועות.
במלאת שנה לעבודה אצל המעסיק, הרי שיש לתת הודעה מוקדמת בת חודש ימים.

על עובד יומי חלות ההוראות בגין תקופת הודעה מוקדמת באופן הבא:
במהלך שנת העבודה הראשונה- יש לתת הודעה של יום בגין כל חודש עבודה.
במלאת שנת עבודה- תקופת ההודעה המוקדמת הינה בת שבועיים, כאשר בגין כל חודש נוסף יש להוסיף יום.
במהלך שנת העבודה השלישית- שלושה שבועות, ויום בגין כל חודשיים עבודה נוספים.
לאחר שלוש שנות עבודה- יש לתת התראה בת חודש ימים.

כמובן שחובה זו הינה דו צדדית, היינו, גם על המעסיק וגם על העובד חלה חובה למתן הודעה מוקדמת.
באם יחפוץ המעסיק בעזיבתו המיידית של העובד מבלי שהעובד ימשיך להגיע לעבודתו (כפי שנעשה פעמים רבות בענף ההייטק, למשל), הרי שיהיה עליו לשלם לעובד את שכר עבודתו בגין תקופה זו, כאשר אם העובד לא ייתן הודעה זו, יהיה זכאי המעסיק לתמורה בגין הפרת הוראה זו למתן הודעה מוקדמת בגובה השכר החודשי.

דיני עבודה – פיצויי פיטורים

עובד אשר השלים שנת עבודה מלאה אצל אותו מעסיק ופוטר, או במקרים המתאימים התפטר בדין מפוטר, יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים בגובה שכר חודש אחד לכל שנת עבודה. את תשלום הפיצויים חובה על המעסיק לשלם תוך 15 ימים מיום סיום יחסי עובד-מעביד.

למעבר למידע מלא ומקיף כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים כאשר חלק מהשכר משתלם כעמלות / בונוסים לחץ כאן

עוד חושב לדעת, כי בתחום דיני עבודה נקבעו תקופות התיישנות מיוחדות, אשר לרוב קצרות יותר מתקופת ההתיישנות הרגילה, שהיא בת 7 שנים, ויש רכיבים שתקופת ההתיישנות שלהם משתנה אם העובד עדיין עובד, או שעבודתו כבר הסתיימה. לכן, כדי לדעת לפעול נכון לדרישת הזכויות, גם במועד הדרישה וגם בסכום, וחשוב להיוועץ בעורך דין דיני עבודה לגבי תקופת ההתיישנות המיוחדות בתחום העבודה, המשתנה בכל מקרה ומקרה.
עוד חשוב לציין בהקשר זה, כי במקרה של אי תשלום זכויות היסוד בדיני עבודה, יכולה לקום זכאות להתפטרות בדין מפוטר. כלומר – להתפטר ושזה ייחשב כמו פיטורים, גם בכל הנוגע לפיצויי פיטורים. במקרים האלה חשוב לפעול מראש ולפני ההתפטרות, כפי שקבעה הפסיקה בעניין.

למעבר למאמרים רבים נוספים בדיני עבודה לחץ כאן, או בחר את הנושא הרלוונטי לך:

באם הלינו שכרך, לא שולם לך מרכיב שכר זה או אחר, באם פוטרת שלא כדין, או שמא לא שולמו לך פיצויי פיטורים כדין, או כל מקרה אחר בו מתעורר חשדך כי הפרו את זכויותייך, הנך מוזמן לפנות למשרדי לייעוץ, טיפול וייצוג בתביעה מול המעסיק – משרד עורך דין דיני עבודה בתל אביב ובמרכז.

  התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

  צור קשר
  03-6245588
  מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים