Print Friendly, PDF & Email

מזונות

מזונות אישה

זכאותה של האישה למזונות מהבעל נמשכים כל עוד בני הזוג נשואים. מובן, כי במקרים מסוימים (כגון עזיבת הבית המשותף ללא סיבה מוצדקת, קיום יחסי מין עם גבר אחר, וכו’) עלולה התנהגות האישה להביא עליה את שלילת זכאותה זו.
מזונות אלו כוללים את כל צרכי האישה הנדרשים לה, החל בהוצאות לקיומה (מזון, שכירות, הוצאות החזקת הבית, וכו’), ועד להוצאות לרווחתה (ביגוד, קוסמטיקה, רכב, וכו’).
כללי היסוד הנוגעים לזכאות האישה למזונות נקבעו על פי ההלכה במשפט : “עולה עימו ואינה יורדת”, שמשמעותו כי האישה רשאית לקבל מן הבעל מזונות אשר יאפשרו לה לחיות בהתאם למצבו הכלכלי של הבעל, ולא לרדת ברמת החיים אליה הורגלה, ובעל אינו יכול “להעניש” את אישתו ולדרוש ממנה להסתפק ברמת חיים נמוכה, על עוד ידו משגת רמה גבוהה יותר.

השפעת השתכרות האישה על החיוב במזונותיה

כחלק אינטגרלי מהנישואין, וכנקודת איזון לחובת המזונות של הבעל, הרי שזכאי הבעל ליהנות מהכנסות האישה מעבודתה, המכונים “מעשה ידיה”.
על כן, הרי שניתן לבצע הפחתה של משכורתה של האישה מהמזונות להם זכאית מהבעל. במקום בהם עולה הכנסת האישה מעבודתה על משכורתו של הבעל, יכולה האישה לוותר כלל על מזונותיה, ובתמורה לא לחלוק עם הבעל את הכנסותיה.

מובן כי אין בכוחו של הבעל לחייב את אישתו לצאת לעבוד על מנת להפחית מתשלום מזונותיה, וסירובה לצאת לעבודה בדרך כלל לא תוביל לפגיעה במזונותיה. במקרה זה אין בוחנים את יכולתה הפוטנציאלית של האישה להפיק הכנסה, אלא את הכנסתה, אם קיימת, בפועל.

מזונות זמניים

מאחר והדיון בתביעת המזונות עשוי לקחת זמן מה, הרי שבמקרה של אישה אשר אינה עובדת למחייתה, ונעדרת מקור פרנסה, עלול הדבר להביא אותה ואת ילדיה לפת לחם עד שתתברר התביעה למזונות. על כן, קיים בדין פתרון בדמות מזונות זמניים, בו ניתנת לאישה האפשרות לעתור לפסיקת מזונות זמניים באופן מיידי. מטרתם של מזונות אלה הוא לשמור על הסטטוס קוו (המצב הקיים) עד לפסיקת המזונות הקבועים מבלי לגרום לטלטלה ברמת החיים ולשינויים קיצוניים.
נכון הדבר שבעתיים בכל הנוגע למזונות הילדים, היות ומטבע הדברים נעדרים הילדים היכולת לכלכל עצמם, והם סמוכים על שולחן אביהם בכל הנוגע לפרנסתם וכלכלתם.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים