דף הבית » דיני עבודה » זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים
Print Friendly, PDF & Email

זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים

עובדים רבים נתקלים במצב בו המעסיק שלהם מכר את החברה לבעלים חדשים, או מועברים לסניפים אחרים של אותו מקום העבודה. כיצד הדבר מתבטא לעניין זכויותיו של העובד, ובעיקר בכל הנוגע לזכות להתפטר עקב חילופי מעסיקים זה, תוך קבלת פיצויי פיטורים?

לעניין העברת עובדים בין סניפים שונים –

בפסיקת בית הדין לעבודה נקבע כי העסקת עובד באתרי עבודה שונים של המעסיק תחשב כהמשך העסקה באותו “מקום עבודה” כל עוד קיים קשר מבחינה תעשייתית-מפעלית לפיו ישנה זיקה הדדית בין אתרי העבודה (ע”ע 142/03 מוני סהר ואח’ נ’ פיקאסו בע”מ). כך למשל, עובד המועסק בכמה סניפים של אותה רשת הרי שהדבר ייחשב כהעסקה במקום עבודה אחד.
דוגמא נוספת: כאשר המעסיק מעביר את העובד לעבוד במפעל אחר באותו תחום עיסוק.

לעניין חילופי מעסיקים –

שונים הם פני הדברים כאשר העסק עובר לידיו של מעסיק אחר, שכן במצב זה המעסיק החדש נכנס בנעלי המעסיק היוצא לעניין זכויותיו של העובד.
במציאות חיי העבודה במשק ייתכנו מצבים בהם עובד במקום עבודה מסוים ימצא עצמו בוקר אחד עובד עבור מעסיק אחר, כיוון שמעסיקו המקורי העביר את עסקו או מפעלו לידיים חדשות.
במקרים אלו, פעמים רבות נפתח חלון הזדמנויות בו יכול העובד להתפטר תוך שהוא זכאי לקבל את פיצויי פיטוריו, זאת הואיל והפסיקה הרחיבה וקבעה כי באופן כללי, ניתן יהיה לראות בהתפטרות עקב חילופי מעבידים כנסיבות העונות על דרישות סעיף 11(א) לחוק (כך נקבע בדב”ע נד/1-4, ההסתדרות הכללית נ’ התעשייה האווירית לישראל בע”מ).
אשר על כן, עובד אשר מתפטר ממקום עבודתו בשל חילופי מעבידים, יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטוריו, זאת אלא אם הוכיח המעסיק כי בפועל לא היה שינוי בתנאי העבודה באופן כללי.
למעבר למידע נוסף בעניין פיצויים למתפטר בדין מפוטר

כשבמקום העבודה מתחלף המעסיק נשמר לעובד ותק העבודה שלו במקום העבודה. כלומר אין בחילופי המעסיקים כדי לקטוע את רצף תקופת העבודה והוותק ממשיך להצטבר לעובד מהמועד בו החל לעבוד במקום העבודה עבור המעסיק הראשון.
סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 קובע כי בעת פיטורי העובד יחושבו פיצויי הפיטורים עפ”י תקופת העבודה כולה, לרבות העבודה עבור המעסיק הראשון במקום העבודה. הוראת חוק זו גוברת על כל התניה בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי אשר גורעת ממנה.
פיצויי הפיטורים ישולמו ע”י המעסיק האחרון, אשר פיטר את העובד, בגין תקופת העבודה של העובד תחתיו ובגין תקופת העבודה של העובד תחת המעסיק הקודם באותו מקום עבודה, אלא אם כן המעסיק הקודם כבר שילם לעובד את פיצויי הפיטורים בגין תקופת העבודה שקדמה לחילופי המעסיק, במקרה זה יופחת סכום זה מפיצויי הפיטורים של העובד המגיעים לו מהמעסיק האחרון (ע”ע 248/99 סעדיה נגר נ’ גיאה).

בדומה לזכות לפיצויי פיטורים כך גם זכויות העובד האחרות יישמרו במצב של חילופי מעסיקים במקום העבודה. לאור עקרון שמירת רצף הזכויות המקובל במשפט העבודה יישמרו זכויותיו של עובד בחישוב ימי חופשה לפי חוק חופשה שנתית תשי”א-1951 וזכויותיו של העובד לפי חוק הגנת השכר, התשי”ח-1958. כלומר, בשל חילופי מעסיקים במקום העבודה המעסיק החדש לא יכול לפגוע בזכויות אלה של העובד.

גם כאשר מדובר במעביד המעסיק עובדים במקומות עבודה של אחרים, כגון: חברה שעיסוקה הספקת כוח אדם כאשר העבודה בפועל נעשית במפעל או בעסק שאינו בבעלותה, בעת פיטורי העובד יחויב המעסיק (החברה בדוגמא הנ”ל) בפיצויי פיטורים גם בגין תקופות עבודה קודמות בהן עבד העובד באותו המפעל או העסק אך מטעמם של מעבידים אחרים (חברות הספקת כוח אדם אחרות התחלפו באותו מפעל או עסק).
בפנייה לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין בדיני עבודה במשרדי, יוכל העובד לברר זכויותיו בעת שהתחלף המעסיק במקום עבודתו, מפני שיש לבחון כל מקרה לגופו באופן פרטני.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. הדברים נכונים למועד כתיבתם.

המאמר נכתב ע”י עו”ד ליאת שטיין מבעלי משרד חן שטיין ושות’
לה התמחות בתחום דיני העבודה.
מגדלי עזריאלי 1 (המגדל העגול) קומה 35 תל אביב
03-6245588
054-3050957
www.hamishpat.co.il

משרד עו”ד חן שטיין ושות’ מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: העסקת בכירים, פיטורים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות, עבודה בימי חג ובשבתות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, תביעות מול המוסד לביטוח לאומי – אבטלה, לידה ושמירת הריון, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה, שימוע, צווי מניעה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין ושות’ נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה, ולהופיע כמומחים בתוכניות טלוויזיה בתחומי עיסוק המשרד.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים