דף הבית » דיני עבודה » תיקון 45 לחוק עבודת נשים
Print Friendly, PDF & Email

תיקון 45 לחוק עבודת נשים – הגנה על עובדת העוברת טיפולי פוריות
גם ללא היעדרות / עו”ד שטיין

זכויות עובדים בדיני עבודה

כחלק מהמגמה להרחבת ההגנה על נשים בטיפולי פוריות, הריון, ולאחר לידה, תוקן לאחרונה חוק עבודת נשים והרחיב את ההגנה הניתנת לעובדים בטיפולי פוריות.

אם עד כה היה עובד העובר טיפולי פוריות מחוייב בהעדרות כזו או אחרת, מינימאלית ככל שתהא, כתנאי בסיסי להקמת הגנה על פי חוק עבודת נשים (בפסק דין שרה אשכנזי אף נשללה מהעובדת ההגנה כלל עת נמצא כי לא נעדרה לצורך טיפולי הפוריות), הרי שהמחוקק מצא לנכון לשנות תפיסה זו, ובתיקון החדש לחוק הציב חלופה נוספת, לפיה גם עובד העובר טיפולי פוריות ולא נעדר לצורך כך, יהנה אף הוא ממטריית ההגנה שפורש חוק עבודת נשים, בסייגים מסויימים.

ההגנה הקיימת נכון להיום, מעוגנת בסעיף 7(ג)(4) ו-(ג1) לחוק עבודת נשים, התשי”ד-1954 (להלן: “החוק”), המקנה לעובדת העוברת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ-גופית, ולעובד העובר טיפולי פוריות, זכות להיעדר מעבודתם, בכפוף להודעה מראש למעביד ולאישור מהרופא המטפל על הצורך בהיעדרות לטיפולים.

סעיף 9 (ה) לחוק מתנה את ההגנה מפני פיטורים ופגיעה בתנאים בהיעדרות, לימי ההיעדרות מהעבודה, וכן לתקופה של 150 הימים שלאחר ההיעדרות, אלא בהיתר משר התעשייה. תנאי נוסף לתחולת ההגנה הינו שטרם חלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה.

לחלופה זו התווספה כאמור חלופה נוספת, ביום 4.2.2010, במסגרת תיקון זה לחוק עבודת נשים (המכונה תיקון מס’ 45), התש”ע-2010 (להלן: “התיקון לחוק”) המרחיב את ההגנה מפני פיטורים ופגיעה בתנאים הניתנת לעובדת ולעובד העוברים טיפולי פוריות, גם אם הם אינם נעדרים ממקום העבודה.

להלן חלק הארי של התיקון לחוק:
ההגנה מפני פיטורים ופגיעה בתנאי ההעסקה תינתן גם לעובדת או עובד אשר עוברים טיפולי הפרייה ואינם נעדרים מעבודתם לצורך כך, לתקופת הטיפולים האמורים לקראת ילדם הראשון או השני, וכן למשך תקופה בת 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהעובדת או העובד הודיעו למעביד על הטיפולים עד ולא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים, וכן כי הם מסרו למעביד אישור מתאים מהרופא המטפל בתוך 14 ימים מאותו המועד, בהתאמה. תנאי נוסף לחלופה זו, הינו כי אותה עובדת או עובד עבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות (תנאי המוכר מההגנה הניתנת לנשים בהריון).

הוראות החוק החדשות יחלו רק על פיטורים ו/או הרעה שננקטו מיום פרסום החוק ואילך (קרי: החל מיום 04.02.10)

למעבר ללשון החוק המלא כפי שפורסם ברשומות (מאתר הכנסת)

מידע נוסף בעניין טיפולי פוריות, זכויות נשים בהריון

משרד עו”ד שטיין מעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.
המשרד מציע לעובד ולמעביד לקבל יעוץ בפגישת הכרות, ללא כל התחייבות. בין יתר התחומים בהם מתמחה המשרד: העסקת בכירים, פיטורים בהריון ובטיפולי פוריות, חופשה שנתית, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, חופשת מחלה, שעות נוספות בעבודה, תוספת שכר עבור עבודה בימי חגובשבתות, התלמדות, הלנת שכר, התפטרות בדין מפוטר, דמי אבטלה, פיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה ועוד.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ ביותר לפנות לעו”ד לייעוץ משפטי מלא.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים