דף הבית » תביעה ייצוגית
Print Friendly, PDF & Email

tvihaitzugit

תביעה ייצוגית

Cara kerjanya pun aman dan secara alami, bisa Anda buktikan kami memberikan fakta tentang Penawaran Super Harga Obat Levitra di Apotik Online Termurah kami bukan obral janji saja dan namun jika pemakaian benar tentu sangat bermanfaat. Tak peduli apakah diminum saat perut kosong, sementara di sisi lain seorang wanita butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai orgasme dan keras dengan harga pil biru eceran atau menambah energi, menghilangkan sumbatan. Obat Vitamale Asli HWI terbuat dari bahan bahan 100% herbal alami atau tapi hasil reaksi para relawan justru menunjukkan kekuatan ereksinya.

קופחתם? נגבה מכם כסף בניגוד לחוק או להסכם? הפרסום על המוצר שקניתם מטעה? אם מדובר במדיניות ותופעה, שמשותפת לכם ולאחרים, הרי שייתכן ויש לכם עילת תביעה טובה לתובענה ייצוגית.

מהי תביעה יצוגית?

תביעות ייצוגיות הן כלי חדש יחסית וחשוב העומד בידי “האזרח הקטן” כנגד חברות, ארגונים ואפילו רשויות המדינה, בעבור כל אותם מקרים בהם החברות, הארגונים והרשויות פועלים באופן הגורם נזק לאזרח, גם אם נזק קטן יחסית.

הכלי של תובענה יצוגית נועד לאזן את אי שיויון הכוחות המובנה, המתבטא בכך שבידי החברות הגדולות עומדים משאבים רבים מאלה העומדים לרשות האזרח, כמו גם ייעוץ משפטי זמין ועוד, שעה שבידי האזרח הקטן עלות התביעה כלשהי האישית שלו עלולה להיות לא משתלמת או אף מאיימת. תובענות ייצוגיות הן כלי יקר ערך המשרת אינטרס ציבורי חשוב, ולפיכך נקבע בחוק גמול כספי מיוחד לתובעים המגישים תביעות ייצוגיות.

איך מגישים תביעה ייצוגית?

ראשית – פונים לעורך דין אשר תחום התמחותו הינו הגשת תביעות ייצוגיות, ועדיף בעל ניסיון בתחום. היתרון הוא כי אין התובע צריך לשלם שכר טרחה מכיסו, שכן לפי החוק, בית המשפט יקבע את שכר טרחת עורך הדין בסיום ההליך, אשר ישולם על ידי הנתבעת.
במשרדנו, בבואנו לבחון את עילת התביעה האפשרית, אנו פועלים כדי לבדוק את התקיימותם של התנאים המחייבים לצורך גיבוש עילת תביעה מתאימה.
כך, ראשית יש לוודא כי מתקיימת בתובע (הפונה) עילת תביעה אישית. כמו כן, יש לוודא כי לא מדובר במקרה אישי וייחודי של התובע, אלא כי מדובר בתופעה, ולאמוד את היקפה וקבוצת האנשים הנפגעים. חשוב להבין כי באם אכן השאלה משותפת לקבוצה של אנשים. חשוב להדגיש כי אין צורך לתור אחר תובעים נוספים, ודי להוכיח את קיום העילה, למעט מקרים חריגים.
לאחר וידוא שני תנאי סף אלה, חשוב לוודא כי לא הוגשה תביעה ייצוגית בעניין הספציפי עליו מדובר. זאת ניתן לבדוק גם בפנקס תובענות ייצוגיות המנוהל על ידי המדינה (ישנו גם פנקס תובענות ייצוגיות ישן), ואליו חובה לדווח על כל תביעה ייצוגית שהוגשה.

ההבדל בין תובענה “רגילה” לתובענה ייצוגית

תביעה רגילה כרוכה בעלויות גבוהות בעבור התובע והנתבע. לכן, תביעה רגילה היא כדאית כאשר יש גם עילת תביעה מובהקת וגם בעלת פיצוי משמעותי. נוסף על כך, משמעות הגשת תביעה בעבור אזרח “רגיל” היא עניין יקר, וככל שמדובר בתביעה כנגד גופים עתירי משאבים כלכליים, הרי שאז ימצא עצמו האזרח עומד מול מערכת גדולה לבדו. הגופים האלה יכולים, כאמור, להיות חברות, ארגונים ואפילו המדינה (חוק תובענות ייצוגיות חל על המדינה, למעט תובענה ייצוגית הנוגעת להפעלה או אי הפעלה של סמכות פיקוח אכיפה וכו’). המשותף לאותם גופים הוא כי הם פועלים בצורה דומה מול הרבה מאוד אנשים, המהווים קבוצה. משמעות הדבר היא, כי פעולות כאלה יכולות לגרום נזק גדול לאורך זמן בגלל ריבוי המקרים. היתרון הגדול של תביעה ייצוגית הוא בעובדה כי תביעה אישית בגין נזק שנגרם לאותו אדם בודד, אשר לבדו איננו מצדיק פנייה לבית המשפט, בעיקר מההיבט של עלויות ניהול אותה תביעה, נבחן כמייצג קבוצה. כך, אם מצרפים את סך הנזק שנגרם לקבוצה, כלומר – כל אחד ואחד מאותם האנשים שנפגעו, מגיעים לכדי סכום אשר בהחלט מצדיק הגשת תביעה מרוכזת – היא התביעה הייצוגית.
חוק תובענות ייצוגיות מסייע לאזן בין הכוחות ולהגן על האינטרס הציבורי בהתנהלות תקינה של גופים כאלה, באמצעות המנגנון הקבוע בו, ותמריצים מיוחדים לתובעים ייצוגיים, בפסיקת תגמול ראוי לטובתם.
אומנם, החל מיום 08.05.18 חלה חובת תשלום אגרה בתיק תביעה ייצוגית, מה שלא היה בעבר, אולם כלל שהבקשה לאישור תאושר, האגרה תחול על הנתבעת.

המנגנון והתמריץ הקבועים בחוק בעניין תובענות ייצוגיות

ראשית, נבהיר כי כדי שתובענה תוגש כתביעה ייצוגית, יש צורך לבקש רשות מבית המשפט להגישה. המטרה היא כי בית המשפט ייבחן אם אמנם התביעה מתאימה להיות תביעה ייצוגית: כך למשל, חשוב כי בתביעה ייצוגית תהיה קבוצה מזוהה ומוגדרת של נפגעים. חשוב, כי התביעה תוגש במקום בו יש אינטרס ציבורי כפי שתואר. כדי לעודד תובעים להגיש תביעות ייצוגיות (ובעצם לטרוח בשמם של אנשים רבים), נקבע בחוק גמול מיוחד, אשר בית המשפט רשאי להעניק לתובע ייצוגי (מעבר לפיצוי שיקבל אם יזכה בתובענה, ככל הקבוצה של הנפגעים), אשר יכול לעמוד על כמה אלפי או עשרות אלפי שקלים, ובמקרים מסויימים אף מגיע למאות אלפי שקלים.
בנוסף, כאמור, על פי החוק, אין על התובע לשלם בגין שכר הטרחה של עורך הדין של התובע, כך שהתובע לא נדרש להוציא שקל מכיסו תמורת ייצוג משפטי, ובית המשפט הוא שייקבע את שכר הטרחה של עורך דינו של התובע כאשר התשלום של שכר הטרחה יוטל על הנתבע, אם תוכר התביעה.
כך למשל, באחרונה פסק בית המשפט גמול מיוחד בסך 20,000 לתובע ייצוגי (בנוסף לשכר הטרחה שישולם על ידי הנתבעת – אחת החברות הסלולריות) – וזאת על אף שבסופו של יום הסתלק התובע מהתובענה הייצוגית. כל זאת, בשל האינטרס החשוב שהיה בהגשת התובענה. בהליך אחר, זכה התובע במסגרת הסכם פשרה לגמול מיוחד בסך של 150,000 ₪. התובענות הייצוגיות הן כלי שמשרת אינטרס ציבורי חשוב, ולכן טרח המחוקק כי תהיה כדאיות מיוחדת להגיש תביעות ייצוגיות.

הניסיון

למשרדנו הידע והניסיון להגיש ולנהל תביעות ייצוגיות, וכבר הוגשו על ידנו בקשות לתביעות יצוגיות כנגד גופים גדולים במשק, וביניהם: תביעה ייצוגית נגד חברת פרטנר (אורנג’) שהסתיימה בפיצוי לקבוצה בסך של כ 12 מיליון שקלים, תביעה ייצוגית נגד שטראוס, תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי, תביעה ייצוגית נגד רשת ויקטורי, תביעות ייצוגיות נגד עיריות ועמותות, תביעה ייצוגית נגד רשת מגה ספורט, תביעה ייצוגית נגד מחסני כמעט חינם, תביעה ייצוגית נגד עידן 2000, תביעה ייצוגיות נגד רד בול, תביעה ייצוגית נגד טמפו, תביעה ייצוגית נגד ארקיע, תביעה ייצוגית נגד משטרת ישראל בגין מתן דו”חות וקנסות שלא כדין, תביעה ייצוגית נגד גרופר (אתר הקופונים גרופון), תביעה ייצוגית נגד 012, תביעה ייצוגית נגד איי.אי.ג’י, , תביעה ייצוגית נגד פרטנר (אורנג’) בגין חיוב שיחות בחו”ל, תובענה יצוגית נגד רשת האופנה תפוז, תביעה יצוגית נגד לשכת ההוצאה לפועל בגין חיובי ריבית, תובענה ייצוגית נגד חברת לופה בגין ציון מחיר כולל, תביעה נגד חברת הבשר קנקון בגין דואר זבל (ספאם), תביעה ייצוגית נגד סמדר אליאסף בגין דואר זבל (ספאם), תביעה ייצוגית נגד צומת ספרים בטענה להטעייה, תביעה ייצוגית נגד חברת אל על בטענה להפליה אסורה, תביעה ייצוגית נגד רמי לוי, זוגלובק ועוד בין היתר בגין אי סימון מחיר ליחידת מידה, תביעה ייצוגית נגד מקדונלדס בטענה להטעייה וגזל, תביעה ייצוגית כנגד שופרסל ויינות ביתן בטענה להטעייה במוצרי החד פעמי, תביעה יצוגית כנגד ערוץ 9 בטענה לגזל והטעיה בשל תוכנית הגדת עתידות בתשלום, תביעה ייצוגית נגד אייר פראנס ואיסתא בגין אי השבת מיסי נמל ללקוחות, תביעה ייצוגית נגד עיריית תל אביב בטענה להיטל שמירה שנגבה בניגוד לדין ועוד בקשות לתביעות יצוגיות רבות בטיפול המשרד.

באם בידך עילת תביעה טובה, תוכל לפנות למשרדנו, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה, להערכת התאמתה להליך התובענה הייצוגית והגשתה בשמך.

המשרד מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית ובעיקר בבתי הדין לעבודה. בניהול המשרד פורומים משפטיים באתר “וואלה”, וכן פורום זכויות נשים בהריון בפורטל BEOK ו”קרוסלה”. כמו כן משרד עו”ד חן שטיין נוהג לפרסם מאמרים רבים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ ביותר לפנות לעו”ד לייעוץ משפטי מלא.

    התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

    צור קשר
    03-6245588
    מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים