דף הבית » תביעה ייצוגית » הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שנוהלה על ידי משרדנו כנגד לופה, אתר פיתוח התמונות והאלבומים
Print Friendly, PDF & Email

הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שנוהלה על ידי משרדנו כנגד לופה, אתר פיתוח התמונות והאלבומים

ביסוד התובענה ובקשת האישור הייצוגית עומדת הטענה שלפיה המשיבה, לופה – ובשמה המלא, קליקס. סיאו. אייאל בע”מ מטעה את לקוחותיה בכך שהיא מציינת את עלות משלוח המוצרים הנמכרים על-ידה רק “במעמד הקופה”, מבלי שעלות זו תוצג ביחד עם מחירי המוצרים המוצגים ללקוח. בכך, מפרה לופה גם את החובה להציג “מחיר כולל” (קרי, המחיר הסופי, כולל כל הרכיבים אשר לא ניתן לוותר עליהם במסגרת עסקה) על גבי טובין – חובה הקבועה בסעיפים 17א ו- 17ב לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

הטענה היא כי הגדילה לופה לעשות ואף הטעתה את הצרכנים בפועל עת לא טרחה לציין אפילו בהגבלות או באותיות הקטנות כי ישנה עלות נוספת בגין המשלוח.

מדובר בהפרדה פיקטיבית של מחיר המשלוח ממחיר המוצר, המהווה מצג שווא לפיו המוצר זול יותר, כביכול, ממחירו האמיתי, ובכך מתקבלת אצל הצרכן התפיסה השגויה כי מחיר המוצר נמוך יותר מאשר מחירו בפועל. לופה נהגה כך גם בפרסומיה שמחוץ לאתר ולאפליקציה.

עוד נטען כי לופה אינה מסתפקת רק בהפרדה פיקטיבית של מחיר המשלוח ממחיר המוצר, אלא שהיא אף מגדילה לעשות ומבליעה את העובדה כי המשלוח כרוך בתשלום נוסף, וחושפת את התשלום הנפרד בגינו בשלב מאוחר של העסקה, שלב התשלום (קרי; בקופה). בהצגת המוצר מתארת המשיבה כי המוצר מגיע עד לבית הלקוח, אך לא טורחת לכלול את עלות המשלוח במחיר המוצר כמחויב, ואף לא מציינת כי המשלוח כרוך בעלות נפרדת (מה שממילא היה מהווה גם כן הפרת הדין, כפי שכבר נקבע על ידי בתי המשפט בעניין). הפתעה זו בדבר המחיר האמיתי (בשל הוספת מחיר בגין המשלוח) ממתינה לצרכן בתום ביצוע עסקת הרכישה, בקופה, כאשר על פי דין בשלב זה על הצרכן לשלם את המחיר אשר הוצג לו, ולא את המחיר הגבוה הנדרש במפתיע. לסוגייה זו התייחס גם משרד הכלכלה והתעשייה באתר האינטרנט שלו עת הבהיר מפורשות כי התנהלות לופה כאמור אסורה (במפורט בבקשת האישור).

עילות התביעה הנטענות העומדות למבקשת ולחברי הקבוצה כמפורט בתובענה ובבקשת האישור הן הפרת חובות חקוקות, הפרת חוק הגנת הצרכן, גרימת הטעיה צרכנית, עושק, ניצול מצוקה, הצגת מצג שווא, רשלנות, אי נקיטת זהירות, הפרת חובת תום הלב במשא ומתן ובקיום חוזה, פגיעה באוטונומיה, פגיעה בחופש הרצון, גרימת הכבדה, אי נוחות ותסכול, הפרת התחייבות חוזית, גרמית עוולות נזיקיות וכן התעשרות שלא כדין.

הסעדים שנתבקשו הם: 1) מתן צווים מסוג צווי מניעה ו/או צווי עשה – להורות למשיבה לקיים את הוראות הדין ולהציג באופן נכון ואמיתי את מחיר המוצר הכולל, וכן לא לחייב עוד בתשלום גבוה יותר בקופה. 2) סעד כספי להשבת הסכומים שנגבו בגין משלוח, כביכול שלא כדין; וכן סעד כספי למתן פיצוי ביחס לרגשות השליליים שנלוו להטעיית המבקשת וחברי הקבוצה בכך שנשללה מהם זכותם הטבעית לשלם את המחיר המחייב בלבד ולא מעבר לו.

לופה הגישה תגובה מטעמה ובה הכחישה את הדברים והעלתה טענות שונות, ומטעם המבקשת הוגשה תשובה לתגובה בהתאם. לאחר משא ומתן ממושך ומספר דיונים, הגיעו הצדדים להסכמות, ובסיוע בית המשפט הושג נוסח עדכני של הסכם פשרה, במסגרתו תפצה לופה את חברי הקבוצה בדרך של מתן משלוח חינם בכל רכישת אלבום תמונות מלופה, וזאת עד לשווי של 950,000 ₪. כספים אשר לא יממושו בפועל, יועברו לאחר הזמן אשר נקבע לקרן התובענות הייצוגיות, אשר הוקמה בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006, באופן בו מלוא הכספים יושקעו בציבור.

נוסח הסכם הפשרה כפי שאושר על ידי בית המשפט מצורף בזאת, ומפורטות בו אפשרויות ההתנגדות לו: