דף הבית » נזיקין
Print Friendly, PDF & Email

מי זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים? / עו”ד חן שטיין

נפגעי תאונות דרכים והפיצויים לנפגע תאונת דרכים/תאונות דרכים – עו”ד נזיקין

התשובה לשאלה מי זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים היא פשוטה יחסית: עקרונית, למעט חריגים, כל אחד אשר נפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי (בהתאם לנזק שנגרם לו כמובן ולמשתנים אחרים), אולם בניגוד למה שמקובל לחשוב – אין זה משנה במי תלויה האשמה לתאונה. כלומר – גם נהג ברכב שלא עצר בתמרור עצור וגרם באשמתו לתאונה, למשל, יהיה זכאי לפיצוי בגין הנזק הגופני שנגרם לו, למרות אשמתו בתאונה. עקרון משפטי זה מכונה “אחריות מוחלטת”.

כך, אם נפגעת בעקבות תאונת דרכים – מגיע לך פיצוי לפי החוק!

אם כך, מהי למעשה “תאונת דרכים”?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975 מגדיר תאונת דרכים כך:
“תאונת דרכים” – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי; “

כך, אופנועים, מכוניות פרטיות, מוניות, רכבים מסחריים, משאיות, מיניבוסים, אוטובוסים, רכבות, טרקטורים, נגררים ונתמכים וכדומה נכללים תחת הגדרת רכב מנועי, המזכה בפיצוי לפי החוק.

לעומתם, מעליות, מדרגות נעות, כסאות גלגלים, עגלות נכים, מדרגות נעות, ונהיגה ספורטיבית לא עונים על ההגדרה של רכב מנועי ולא מזכים בפיצוי לפי חוק זה.

הפיצוי הקבוע בחוק לנפגע תאונות דרכים – במקום או בנוסף לביטוחים אחרים של הנפגע?

לפי החוק, הזכאות לפיצוי בשל תאונת הדרכים אינה באה במקום לביטוחים אחרים, אלא בנוסף להם (אלא אם נקבע מפורשות אחרת). כך, היות ולמרבית האוכלוסיה יש ביטוחים פרטיים שעשו הם או אף המעסיקים שלהם (המחוייבים לכך לפי דין – לבטח עובד בביטוח פנסיוני), כגון: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, ביטוחי תאונות אישיות, ביטוח נכות, וכדומה.

מי עוד מלבד הנפגע זכאי לפיצוי בגין תאונת דרכים?

גם בן משפחה של נפגע בתאונות דרכים (הורה, ילד או בן זוג בלבד) זכאי לפיצוי, וזאת אם התרשם מהתאונה מכלי ראשון, ונגרם לו נזק נפשי עקב כך, ובסמוך לאירוע. היות ופיצוי זה הינו בשל נזק נפשי, הרי שעל הנזק להיות משמעותי, כגון מחלת נפש שפרצה אצל אישה שבן זוגה נדרס מול עיניה, וחייבה טיפול נפשי משמעותי.

החריגים אשר לא יהי זכאים לפיצוי מכח חוק תאונת דרכים

 1. מי שגרם לתאונה במתכוון;
 2. מי שנהג ברכב ללא רשות, או מי שנסע עם נוהג ללא רשות וידע על כך;
 3. מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו – בשלילה למשל (למעט מקרה של פקיעת רישיון עקב אי תשלום אגרה או הגבלה לפי הוצאה לפועל);
 4. מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע;
 5. מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב;
 6. בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו;

חשוב להבהיר כי הנפגע על ידי אדם אשר אחד החריגים חל עליו, כן יהיה זכאי לפיצוי לפי חוק נפגעי תאונות דרכים.

חריג נוסף: מי שנפגע בפעולת איבה (גם אם מדובר היה בפיגוע דריסה, למשל, יחול חוק נפגעי פעולות איבה ולא תאונות דרכים).

במקרה של תאונת דרכים – את מי ניתן לתבוע?

הולך רגל – חברת הביטוח של הרכב (ביטוח חובה).

נהג הרכב או נוסע ברכב – חברת הביטוח של הרכב (ביטוח חובה).

לגבי רכב ללא ביטוח או בתאונת פגע וברח בה לא ניתן להשיג את פרטי הרכב הפוגע – לא ניתן להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של הפוגע, מטבע הדברים, ומשכך זכאי הנפגע לתבוע את הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (הנקראת “קרנית”) אשר קמה למטרה זו בדיוק.

הפיצוי לו זכאי נפגע תאונת דרכים

פיצוי זה נקבע בכל מקרה ומקרה לפי הנזקים בפועל – האם נגרמו פגיעות גוף משמעותיות, שברים, צלקות, פגיעות ראש או צוואר (לרבות צליפת שוט), טינטון (צפצופים מונוטוניים באוזניים), פגיעות ראש (לרבות זעזוע מח, סחרחורות, ורטיגו, מיגרנות), מחלות שהתפרצו או הוחמרו עקב התאונה (למשל: מחלות נפש, דיכאון, זאבת, צליאק) ועוד.

לצורך קביעת גובה הפיצוי, וככל שיש צורך בכך, ממנה בית המשפט הדן בתיק מומחה רפואי מטעמו לצורך קבלת חוות דעת רפואית ואחוזי הנכויות, ככל שישנן כאלה.

כמובן שאם הנפגע לא נותר בחיים בעקבות התאונה, הרי שיורשיו יהיו זכאים לפיצוי בהתאם.

בהתאם, צפוי להיות מפוצה הנפגע בתאונת דרכים בגין שני ראשי נזק:

נזק מיוחד – נזקי העבר – נזקים והוצאות שהוצאו בפועל (הפסדי שכר, הוצאות רפואיות, עזרה לזולת, הוצאות ניידות, כאב וסבל שהיו עד כה) – כל אלה עד ליום מתן פסק הדין.
נזק כללי – נזקי העתיד – נזקים והוצאות שצפויים להיות (אובדן כושר השתכרות, הפסד תנאים סוציאליים ופנסיה, הפסד השנים האבודות, הוצאות רפואיות, עזרה לזולת, הוצאות ניידות, כאב וסבל לעתיד) וכן נזק שלא ניתן לחשב אותו – כל אלה מיום מתן פסק הדין ואילך.

מטבע הדברים, ככל שהפגיעה והנזקים קשים יותר ונותרה נכות משמעותית יותר באחוזים גבוהים, הרי שסכום הפיצוי יהיה גבוה יותר. כמובן שלכל מקרה החוקיות שלו בהתאם לנסיבות הספציפיות – כך למשל, אובדן אצבע אחת יכולה להיות עניין פחות משמעותי אצל שדרן רדיו, אך עניין משמעותי מאוד באם מדובר בכנר מפורסם, כמו שפגיעה ברגליה של דוגמנית מסלול אינה כדין פגיעה ברגלי משוררת (אשר רגליה אינן מקור פרנסתה), לצורך הדוגמא.

חשוב לדעת כי עד לבירור התביעה בבת המשפט, ככל שהצדדים לא יגיעו לפשרה מחוץ לבית המשפט, הרי שניתן לדרוש ולקבל תשלום ביניים על חשבון התשלום הסופי, הנקרא “תשלום תכוף”.

“שימוש ברכב” המזכה בפיצוי לפי חוק נפגעי תאונות דרכים

לא רק נהיגה מזכה בפיצוי, אלא פעולות נוספות בקשר לכך.
כך למשל, כניסה או יציאה מהרכב למטרת תחבורה תזכה בפיצוי (להבדיל ממקרה בו אדם נכנס לרכב כדי להתגונן מקור, אך ללא כוונה לבצע בו נסיעה, למשל).
גם טיפול או תיקון דרך ברכב שלא נעשו ע”י בעל מקצוע יזכו בפיצוי, כמו גם פגיעה עקב גרירת רכב, דחיפתו, הידרדרותו, התהפכותו ופגיעה עקב מטען או חלק שהתנתק ממנו יזכו בפיצוי.
לאור העובדה כי הפסיקה התוותה גבולות וקריטריונים מתי תחשב הפגיעה כתאונת דרכים ומתי לא, הרי שיש חשיבות להתייעצות עם עורך דין מנוסה על מנת לבחון את הדרך הנכונה ביותר להגשת התביעה.

טיפול עורך הדין בתיק תאונת דרכים

בפגיעות בתאונות דרכים מסדיר החוק את שכר הטרחה של עורך הדין, הנגזר מגובה הפיצוי המשולם לנפגע באחוזים בהתאם לשלב בו הסתיים הטיפול בתיק (בתוספת מע”מ) כדלקמן:
8% באם תושג פשרה טרם הגשת תביעה.
11% באם תושג פשרה לאחר הגשת תביעה.
13% באם יינתן פסק דין בתיק.

בפנייה לעו”ד לתאונת דרכים, מוטב להצטייד מראש לפחות במסמכים ראשוניים אלה:

 • אישור משטרה על דיווח התאונה.
 • רישיון נהיגה.
 • תעודת ביטוח חובה ורישיון רכב – הן של הרכב בו שהית כנפגע, והן של הרכב הפוגע
 • כלל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים מרגע הפגיעה (לרבות תמונות המתעדות את הפגיעה).
 • חשבוניות, קבלות ואישורים על הוצאות (תרופות, נסיעות לטיפולים רפואיים, מטפלת וכדומה).
 • תלושי שכר או אישור על הכנסות מרו”ח (לעצמאי) – לפני ואחרי התאונה.

Detta beror på att det just är olagligt att beställa receptfria läkemedel i många länder och ja blev precis 54 år gammal eller njut av bekvämligheten med bättre service och ofta tror man att det är just en medicinsk fråga. Kontakt via online-chatt kan du självfallet hitta, med sexuell stimulans, gör läkemedlet blodkärlen i penis avslappnad, deras Viagra hälsotillstånd, vilket gör att de inte kan ha sex på grund av erektil.

כמובן שעורך דין טוב ינסה להגיע לפשרה ראויה מול חברת הביטוח על מנת לחסוך הליך משפטי ארוך וממושך בבית המשפט, אולם פעמים רבות עולה סכום הפיצוי המוצע באופן משמעותי לאחר הגשת התביעה בפועל, ובעניין זה חשיבות רבה לבחירת עורך דין טוב אשר יידע לתת יעוץ נכון בנקודות מהותיות אלה.
משרדנו, עו”ד חן שטיין ושות’, עומד לרשותכם לכל שאלה, פרטים נוספים, או תחילת טיפול בתיק.

משרד עורכי דין חן שטיין ושות’ מנוהל על ידי עורכי הדין חן וליאת שטיין, אשר לכל אחד מהם תחום התמחות נפרד, ומבטיח לכל לקוחותיו ייצוג וליווי משפטי בכל ערכאה משפטית.

עורכי הדין חן וליאת שטיין, מנהלים פורומים משפטיים רבים, ביניהם פורום משפטי באתר “וואלה”, היועץ המשפטי בתחום הנדל”ן של אתר “דירות מודיעין”, ניהול פורום באתר “קרוסלה” וכן בפורטל beok, נוהגים לפרסם מאמרים באתרי אינטרנט ובעיתונות הכתובה, ומתארחים מפעם לפעם בתוכניות טלוויזיה בתחום מומחיותם.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות.

  התקשרו עכשיו למשרדנו במספר 03-6245588 או מלאו את הטופס מטה ונציג המשרד יחזור אליכם במהרה.

  צור קשר
  03-6245588
  מעוניין שנחזור אלייך? השאר פרטים